BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAATLANTTRAFIK

OCEANKOMPANIET - BROSTRÖMS
TRELLEBORGS/MALMROS KYLFARTYGBokstavsordning
M/S ANTARCTIC OCEAN
M/S ARCTIC OCEAN
M/S ATLANTIC OCEAN
M/S BALTIC SEA
M/S BLUE OCEAN
M/S CORAL SEA
M/S CRYSTAL SEA
M/S GOLDEN OCEAN
M/S LAKE EYRE
M/S LAKE ONTARIO
M/S LEEWARD ISLAND
M/S NORTH SEA
M/S PACIFIC OCEAN
M/S PERL SEA
M/S SILVER OCEAN
M/S WHITE OCEAN
M/S WINDWARD ISLAND

ATLANTTRAFIK


OCEANKOMPANIET

Källor
Åldersordning
M/S BLUE OCEAN
M/S ATLANTIC OCEAN
M/S GOLDEN OCEAN
M/S SILVER OCEAN
M/S ARCTIC OCEAN
M/S ANTARCTIC OCEAN
M/S WINDWARD ISLAND
M/S LEEWARD ISLAND
M/S NORTH SEA
M/S PERL SEA
M/S BALTIC SEA
M/S CORAL SEA
M/S LAKE ONTARIO
M/S LAKE EYRE
M/S CRYSTAL SEA
M/S PACIFIC OCEAN
M/S WHITE OCEANBolaget bildades 1946 av Broströms och Trelleborgs Ångfartyg. Dessa rederier ägde 50% vardera. Atlanttrafik drev enbart kylfartyg och för de båda ägarrederierna var det också de enda helkylda fartyg man ägt. Broströms bildade ett särskilt bolag, Oceankompaniet som stod för Broströms del. Oceankompaniet fick egen skorsten och rederiflagga, vilket kan förefalla märkligt eftersom bolagets fartyg seglade under Atlanttrafiks skorsten och flagga. Så vitt jag vet kom Oceankompaniets egen skorsten aldrig till någon praktisk användning.
Oceankompaniet bildades som ett rederi under Svenska Orient Linien,SOL, och det var också SOL som fick ansvaret för Atlanttrafiks administration.
Atlanttrafiks första fartyg var Blue Ocean som levererades till Trelleborgs Ångfartyg från Kockums 1946 som det första av sex kylfartyg. Övriga fartyg i denna serie byggdes vid Eriksberg. Av dessa sex fartyg ägde de båda rederierna 3 var. Under hela bolagets levnad beställde de båda rederierna fartyg av samma storlek och till samma antal vid samma tidpunkt, om än vid olika varv. Trelleborg lade merparten av sina beställningar vid Skånska varv och Broströms hade ju sitt eget Varv, Eriksberg. Ett undantag från vad som tidigare nämnts är fartygsserien som levererades under 1960-61, här hade Trelleborgs 3 fartyg medan det för Broströms del "fattas" ett fartyg i denna serie.
1968 byter Trelleborgs Ångfartyg namn till MALMROS REDERI AB, i denna sammanställning anges inte denna namnförändring för vart och ett av Trelleborgs fartyg.
Under -70talets svenska sjöfartskris kom framförallt Trelleborgs/Malmros i stora ekonomiska svårigheter. Detta ledde till en omstrukturering som innebar att man 1981 helt hade avvecklat sitt sjöfartsengagemang. Detta innebar att Malmros också avvecklade sina intressen i Atlanttrafik. Atlanttrafik hade då redan i praktiken upphört som rederi efter det att det sista svenska fartyget sålts 1976.