BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKABRATT - GÖTHAKällorRED AB GÖTHAÅngfartygs AB Götha bildades 1870 men man hade i inledningen stora problem med att få ekonomin att gå ihop och bara efter några år gör man konkurs.
1873 görs ett nytt försök då Nya Ångfartygs AB Götha bildas. Detta nya bolag har större framgång och rederiet utvecklar sin trafik på framförallt Holland och Belgien med linjetrafik mellan t.ex. Göteborg-Antwerpen. Götha drivs av familjen Sternhagen fram till 1944 då rederiet köps av Adolf Bratt & Co. Göthas rederinamn, skorstensmärke och trafik består dock.
En del av Göthabolagets lastfartyg tog även passagerare och för detta ändamål byggdes Burgundia om för att 30 passagerare. I samband med denna ombyggnad beställdes Belgia byggd för att ta 42 passagerare.


ADOLF BRATT & COVerksamheten startade 1877 med inriktning på koks och sjöfart. 1889 bildas det första rederiet som får namnet Ångbåts AB Amacita som 1896 följs av Ångbåts AB Nordsjön samt Ångbåts AB Arnold.
Rederirörelsen ombildas 1908 till Ångbåtsbolaget Östersjön samt 1912 nu blir namnet Ångbåtsbolaget Adolf. Adolf Bratts rederirörelse inriktar sig i första hand på koltrafik mellan Sverige och England.
1944 övertar Bratt Göthabolaget, men de båda rederierna drivs vidare på samma linjer och under tidigare namn.
Bratt/Götha blir 1965 delägare i det av Rexbolagen och Transoil nystartade TOR Line som startar trafik med moderna passagerarfärjor på de linjer till England och benneluxländera där Bratt/Götha redan är etablerade sedan länge. Senare samma år övertar Transoil Bratt/Göthabolagen, som nu kommer att ingå i Rexkoncernen. Redan 1967 försvinner även Rexkoncernen som nu köps upp av Salénrederierna.
Det sista fartyget från Brattepoken säljs 1967 medan Göthabolaget lever vidare ännu en tid inom Salénkoncernen.
De båda bolagen lever på ett vis kvar genom TOR-Line/Scandinavian Seaways som ännu driver trafik på de linjer som etablerades av Bratt/Götha.
BOKSTAVSORDNING
S/S BELGIA 1930
S/S BURGUNDIA 1920
S/S GUSTAF ADOLF 1889
S/S GÖTHA 1885
S/S JAMES J DICKSON
S/S HOLLANDIA 1912
M/S NERLANDIA 1964
M/S REINE ASTRID 1953
S/S WALLONIA 1919
S/S TYRA BRATT   S/S DAGMAR BRATT    S/S CONSUL BRATT    S/S GERTUD