BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAO A BRODINKällorRederi AB Disa bildas 1898 i Gävle av O A Brodin. 1914 flyttar Brodin sin verksamhet till Stockholm där rederirörelsen drivs vidare genom ett flertal dotterbolag som t.ex. Rederierna Bur, Atala, Kare, Ranja med flera.
De mesta kända av dessa bolag var dock Disa och Poseidon. Så långt jag kunnat utröna, fick inget av rederierna Brodins namn, trots att det var detta namn som användes som samlande namn för alla bolagen.
1971 köps Brodins upp av det expanderande Salénrederierna som några år tidigare också blivit ägare till Rexkoncernen. Tillsammans med Rex kom Brodins verksamhet att utgöra grunden till Saléns dry cargo.


BOKSTAVSORDNING

M/S ANNA BRODIN 1960
M/S ANTONINA 1952
M/S AXELINE BRODIN 1957
S/S DISA 1903
M/S DISA 1953
S/S GEFLE 1883
M/S INGRID BRODIN 1956
M/S ITAJAI 1951
S/S LENA 1940
M/S LENA CHRISTINA BRODIN 1962
M/S LISA BRODIN 1960
M/S O. A. BRODIN 1956
M/S PARANAGUA 1951
S/S WILTON 1878
M/S YVONNE 1945