BRYGGAN
REDERI
BROSTRÖM
FARTYGSINDEX
TILLBAKA
Källor


TIRFING


Tirfings fartyg/fleetlist


Bolaget bildades 1890 och kom att utvecklas till koncernens moderbolag varifrån familjen Broström kom att styra sitt sjöfartsimperium. Rederiets fartyg var till en början sysselsatta i trampfart med i huvudsak spannmål och trävaror som last. Tidigt kom man dock att övergå till malmlaster där bolagets fartyg kom att sysselsättas i trafik mellan Luleå och Kiruna till kontinenten. I samband med att Panamakanalen öppnades 1914 kom Tirfing att teckna mycket långa och fördelaktiga kontrakt för transport av järnmalm från Chile upp till Bethlehem Steels stålverk i nordöstra USA. Bolaget kom också att reda flera av Broströms tankfartyg. Tirfing skulle också komma att stå som ägare till Broströms linje till östra Medelhavet där Svenska Orient Linien under många år var en del av Tirfing. 1976 ändras namnet till Broströms Rederi AB


FERM


Ferms fartyg/fleetlist


Bolaget som var det första Axel Broström bildade hade av nostalgiska skäl sitt säte i Kristinehamn varför bolagets fartyg hade denna Vänerhamn som hemort. Bolagets fartyg gick huvudsakligen i trampfart. Vad jag har kunnat hitta finns ingen större skillnad på hur Ferms och Tirfings fartygsflottor används.


MOTORTANK


Motortanks fartyg/fleetlist


Bolaget bildades 1939 för att reda Broströms tankfartyg, men fick sitt första fartyg först 1945. Bolaget kom dock bara att stå som ägare till ett fåtal fartyg.


REDERI AB TIMEX


Timex fartyg/fleetlist


Bolaget bildades 1939 men först 1960 tillfördes rederiet egna fartyg. Timex fick överta äldre lastfartyg från Broströms linjerederier, fartyg lämpliga att sättas in i trampfart.


BROSTRÖM TENDER SERVICE


Tenders fartyg/fleetlist


Bildades 1952 för att effektivisera koncernens omlastningshantering.


AUGUST LEFFLER&SON


Lefflers fartyg/fleetlist


Företag inom sjöfarten som grundades 1781. Företaget köptes upp av Broströms 1965. Namnet levde kvar inom koncernen och några fartyg blev registrerade på bolaget.


Källor
BRYGGAN
REDERI
BROSTRÖM
FARTYGSINDEX
TILLBAKA