BRYGGAN
REDERI
FERM
FARTYGSINDEX
TILLBAKAÅNGFARTYGS AB FERMKällor     


Axel Broström bildade Ångbåtsaktiebolaget Ferm 1883 i Kristinehamn som var hans hemort. När Axel Broström flyttade till Göteborg så blev Ferm:s verksamhet kvar i Kristinehamn, i vart fall behöll rederiets fartyg Kristinehamn som hemmahamn. I början av bolagets verksamhet så bedrev man verksamhet från Vänern till i huvudsak England. I en senare utveckling av bolaget så övergick man till att driva verksamheten med malm och tankfartyg. Från 1941 köper Rederi AB Tirfing upp aktiemajoriteten i bolaget som därmed blir en del av Broströms verksamhet, utan någon särskild skillnad mot de fartyg som ägs av Tirfing. Det enda som då återstår är det egna skortsenmärket samt att fartygens hemmahamn fortfarande är Kristinehamn. 1972 säljer bolaget sitt sista fartyg, M/S FALSTER, och bolaget går upp i Tirfing som senare kommer att ombildas till Broströms Rederi AB.
BOKSTAVSORDNING
S/S FALSTER 1902
M/S FALSTER 1962
S/S FEMERN 1890
S/S FERM 1920
S/S FERMIA 1906
S/S FERMIA 1928
M/S FERMIA 1957
M/T FERMLAND 1951
S/S FERMLAND 1968
S/S FERNEBO 1912
S/S FERNEBO 1920
M/S FERROLAND 1943
S/S FORSVIK 1919
M/S FORSVIK 1965
S/S FRAMNÄS 1908
S/S FRYKEN 1924
ÅLDERSORDNING
S/S FEMERN 1890
S/S FALSTER 1902
S/S FERMIA 1906
S/S FRAMNÄS 1908
S/S FERNEBO 1912
S/S FORSVIK 1919
S/S FERM 1920
S/S FERNEBO 1920
S/S FRYKEN 1924
S/S FERMIA 1928
M/S FERROLAND 1943
M/T FERMLAND 1951
M/S FERMIA 1957
M/S FALSTER 1962
M/S FORSVIK 1965
S/S FERMLAND 1968