BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAHALLANDSBOLAGET
NORNANHALLANDS ÅNGBÅTS AB
S/S HALLAND 1884
S/S HALLAND 1897
S/S HANSA
S/S J P DILLBERG 1876
S/S LÜBECK
S/S NAJADEN
S/S SVANEN
S/S WESTKUSTEN 1897
S/S ÖRNEN
HALLANDS ÅNGBÅTS AB bildades 1850 med säte i Halmstad. Rederiet bedrev huvudsakligen passagerartrafik på linjer från Göteborg till Lübeck med angöring i olika hamnar längs Hallands och Skånekusten.
Hallandsbolaget var också med om att starta den linje från Göteborg till Fredrikshavn som senare kom att utvecklas till Göteborg-Frerikshavns Linjen, populärt kallad Sessanlinjen.
1924 övertogs bolaget av Broströmskoncernen men verksamheten bedrevs som tidigare under samma namn.
1928 genomfördes en sammanslagning med RED AB NORNAN och bolagets namn blev AB Halland & Nornan.
Nornan bedrev trafik med mindre lastfartyg i huvudsak på linjer som väl kompletterade Hallandsbolagets linjer.
Efter andra världskriget var epoken med kustångare förlegad. Konkurrensen från tåg och bil innebar att Hallandsbolaget passagerarlinjer kom att avvecklas så även om namnet kom att leva ännu en tid inom Broströmkoncernen var den ursprungliga verksamheten avvecklad.
Källor

NORNAN

S/S FALKEN
S/S GYLFE
S/S IRIS 1884
S/S IRMA 1890
S/S NIORD
S/S NORNAN 1886
S/S SKULDA
S/S URD