ÅTER BRYGGAN
ÅTER REDERI
BROSTRÖM
TILLBAKA

SVENSKA AMERIKALINIEN


LASTFARTYGEN
TILL PASSAGERARFARTYGENBokstavsordning


M/S ATLANTIC COMPASS
M/S ATLANTIC SAGA
M/S BLANKAHOLM 1930
M/S BLANKAHOLM 1962
M/S BORGHOLM
M/S BRAHELHOLM 1920
M/S BRAHEHOLM 1953
S/S CARLSHOLM
M/S DANAHOLM
M/S ERHOLM 1943
M/S FORESTLAND
M/S KORSHOLM 1925
M/S KRAGEHOLM
M/T KRONOHOLM 1958
M/S LAHOLM
M/S MALTESHOLM
M/S MARIEHOLM
M/S MONT ROYAL
S/S NEW SWEDEN 1913
M/S ODENSHOLM
M/S RYDBOHOLM 1933
M/S RYDBOHOLM 1946
M/S RYHOLM
M/S SAGAHOLM
M/S SAGAHOLM 1930
M/S SPARREHOLM
M/S STEGEHOLM
M/S STUREHOLM 1919
M/S STUREHOLM 1957
S/S TEXAS
M/S TIDAHOLM
M/S TORSHOLM
M/S TROLLEHOLM
M/S TUNAHOLM
M/S UDDEHOLM 1934
M/S UDDEHOLM 1945
M/S VASAHOLM 1929
M/S VASAHOLM 1955
M/S VAXHOLM
M/S VIBYHOLM
M/S VINGAHOLM
M/S VRETAHOLM 1943
M/S VRETAHOLM 1962Källor

Åldersordning


S/S TEXAS
S/S NEW SWEDEN 1913
S/S CARLSHOLM
M/S STUREHOLM 1919
S/S BRAHELHOLM 1920
M/S KORSHOLM 1925
M/S VASAHOLM 1929
M/S BLANKAHOLM 1930
M/S SAGAHOLM 1930
M/S RYDBOHOLM 1933
M/S TUNAHOLM
M/S STEGEHOLM
M/S DANAHOLM
M/S LAHOLM
M/S TIDAHOLM
M/S KRAGEHOLM
M/S VRETAHOLM
M/S SPARREHOLM
M/S UDDEHOLM 1934
M/S UDDEHOLM 1945
M/S TROLLEHOLM
M/S RYDBOHOLM 1946
M/S TORSHOLM
M/S BRAHEHOLM 1951
M/S VIBYHOLM
M/S MALTESHOLM
M/S ERHOLM 1943
M/S RYHOLM
M/S BORGHOLM 1951
M/S BRAHEHOLM 1951
M/S VASAHOLM 1955
M/S VAXHOLM
M/T KRONOHOLM 1958
M/S STUREHOLM 1957
M/S ODENSHOLM
M/S VRETAHOLM 1962
M/S BLANKAHOLM 1962
M/S MARIEHOLM
M/S SAGAHOLM
M/S VINGAHOLM
M/S ATLANTIC SAGA
M/S FORESTLAND
M/S MONT ROYAL
M/S ATLANTIC COMPASS

Dan Broström tog 1911 initiativet till att bilda bolaget

AKTIEBOLAGET SVENSKA AMERIKA MEXICO LINIEN, SAML.
Syftet var att driva linjetrafik på nordamerika.
Första fartyget, S/S TEXAS, inköptes från Norge 1912. Verksamheten växte snabbt, och nya fartyg tillfördes.

1915 startade REDERI AB SVERIGE-NORDAMERIKA för att bedriva passagerartrafik på Nordamerika. I dagligt tal kom detta bolag att kallas SVENSKA AMERIKA LINIEN, SAL , detta namn blev 1924 också bolagets officiella.

Även SAL:s passagerarfartyg förde vanlig last, men rederiet kom också att skaffa egna lastfartyg. I praktiken så kom dessa två Broström bolag, att bedriva trafiken, som om det var ett gemensamt bolag.

1946 genomfördes också en fusion mellan bolagen. Detta innebar att SAML fartyg fördes över till SAL. Utåt märktes denna förändring mycket lite, eftersom de båda bolagens fartyg redan hade samma skorsten, samt gemensamt -holm ändelse i sina namn.

Lasttrafiken bedrevs i samtrafik med andra rederier, tex svenska TRANSATLANTIC. Det var därför naturligt att SAL sökte samarbete med andra rederier, när Nordamerikatrafiken var i behov av modernisering i mitten av 1960. Trafiken skulle moderniseras med renodlad container/ro.ro trafik. Tillsammans med de svenska rederierna TRANSATLANTIC och WALLENIUS ,samt några rederier från kontinenten, bildades ATLANTIC CONTAINER LINE, ACL Rederierna beställde varsina liknande fartyg, från olika varv, för denna verksamhet.

Ungefär vid denna tidpunkt ansåg ledningen att det var opraktiskt att bedriva lastfartygsverksamhet i samma bolag, som passagerartrafiken. Detta ska ses mot bakgrund av att passagerartrafiken nu övergått , från linjetrafik till kryssningstrafik. Man bildade därför AB SVENSKA ATLANT LINIEN, ASAL . Detta nya bolag tillfördes lastfartygen, utom nordamerikatrafiken som bedrevs genom ACL.
Inte heller denna ombildning märktes utåt. Fartygen behöll skorstensmärke och namn.

Under början av 1970-talet gjorde bolaget en del försök att hålla styckegodstrafiken i gång. Man bildade ett nytt bolag, ATLANTIC GULF SERVICES, AGS ,tillsammans med finska FINNLINES. Årsskiftet 1975/76 drog sig ASAL ur AGS.

Därmed var också den tradition, som benämns SVENSKA AMERIKALINIEN, om än de officiella bolagsnamnen varierat, till ända. Idag finns ACL kvar, som en kvarleva, från denna epok. Det är av denna orsak har jag valt att ta med M/S ATLANTIC COMPASS i denna sammanställning, trots att detta fartyg tillfördes Broström långt efter det att SAL upphört.