BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKATILLBAKA TILL STENA HUVUDSIDA

UTLANDSFLAGGADE FARTYG I SVENSKA VATTEN

WAPPEN

M/S WAPPEN - Tyskland
Byggd:1962      Passagerare:1.800
T/C till Skagenlinjen 1963 i trafik Göteborg-Fredrikshavn.
Under 1964-1966 i trafik Stockholm-Mariehamn under "artistnamnet" Jätten Finn


STENA FINLANDICA

M/S STENA FINLANDICA
Byggdd:1963      Varv:Howaldwerke, Hamburg
BR:2.746     Pass:1.500

Levererad till Hafen-Dampschiffahrts AG (HADAG), BRD M/S HELGOLAND
T/C 1963 till STENAS linje Göteborg-Skagen under reklamnamnet Skagenpilen
T/C 1964 till STENA insatt på linjen Göteborg-Larvik för att prova denna linjes bärkraft
överflyttad till STENAS nya linje STOCKHOLM-MARIEHAMN under marknadsföringsnamnet JäTTEN FINN
Omdöpt 1972 till M/S STENA FINLANDICA
Stena lade 1975 ner sin trafik till Finland


STENA LYNX
M/S STENA LYNX II - England
Byggd:1994       Passagerare:600      Bilar:130
Insatt under sommarsäsongen 1996 och 1997 på linjen Göteborg-Fredrikshavn
med anledning av HSS STENA CARISMAS försening från varv.

STENA LYNX

STENA LYNX

STENA LYNX
M/S STENA BALTICA
Byggdd:1986     Pass: 2.100     Bilar:500     Knop:20
Byggd för SMZ, Holland M/S Koningin Beatrix
Såld 1989 till Stena Line, registrerad i Holland
Omdöpt 2002 till M/S STENA BALTICA, Bahamasflagg
Insatt i trafik på linjen Karlskrona-Gdynia
TILLBAKA TILL STENA HUVUDSIDA

BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKA