Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
T/S DROTTNINGHOLM

T/S DROTTNINGHOLM

Reg: 6277 Byggd: 1905 Varv:A Stepens&Sons, Skottland
DW: 8.450 BR: 11.182
Mått:158,6 x 18,4 x 11,6 Fart:17,0
Pass: 1:a klass 426, 2:a klass 286, 3:e klass 800
Byggd för ALLEN LINE SS CO, Skottland. T/S VIRGINIAN.
Övertogs 1914 av BRITTISKA AMIRALITETET och ändrades till trupptransportfartyg.
Senare ändrad till hjälpkryssare.
Rederiet uppköpt 1915 av CANADIAN PACIFIC SS LTD, Canada.
Fartyget återlämnat 1920 till rederiet efter fullbordad krigstjänst.
Inköpt 1920 av REDERI AB SVERIGE-NORDAMERIKA, Göteborg. T/S DROTTNINGHOLM.
Ombyggd och moderniserad 1922-23 vid Götaverken.
Såld 1946 till SOUTH ATLANTIC LINES INC (SVENSKA AMERIKALINIEN), övertogs först 1948 och fick namnet T/S BRASIL.
I trafik för HOME LINE
Såld 1951 till MEDITERRANEAN LINES INC (HOME LINES), Panama.
Efter en större ombyggnad i Italien sattes hon i fart 1951 under namnet S/S HOMELAND för HAPAG LLOYD.
Upphuggen 1955 i Trieste.Visa alla i full storlek.

Visa dessa vykort
Visa interiör

Interiör 1-2:klass

Interiör 3:klass


Visa dessa vykort


Visa dessa vykort

T/S BRASIL
Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år