Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S MARIEHOLM

S/S MARIEHOLM

Reg: 7958 Byggd: 1934 Varv: A P Möller, Odense
DW: 715 BR: 1 162
Mått: 63,7 x 9,9 x 5,8 Knop: 12
Såld 1940 till MARINFÖRVALTNINGEN, Stabsfartyg
Såld 1977 till RED AB MARIEHOLM, Stockholm. S.N. I trafik Strömstad- Sandefjord och Malmö-Köpenhamn
Såld/KK 1983 till AUTOSTYLE OY (F. DONNER), Finland
Såld 1984 till AB GRUNDSTENEN, Göteborg
Renoverad till restaurangfartyg och registrerad på ÅNGFARTYGS AB MARIEHOLM
Placerad i Göteborgs hamn som restaurangfartyg

S/S MARIEHOLM

S/S MARIEHOLM
Marinens stabsfartyg M/S MARIEHOLM

S/S MARIEHOLM
Reklamvykort för restaungfartyget S/S MARIEHOLM