Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
REDERI
SAL PASS
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

Åter S/S STOCKHOLM
Interiör 3:e klass hytt, matsal och damsalong


Interiör bilder av Cabin-Klass Läs och skrivrum, matsal A och röksalong.

Åter S/S STOCKHOLM