Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ACL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S ATLANTIC CARTIER
Postcard Photograph by Philip B. Parker

M/S ATLANTIC CARTIER

Reg: 15647 Byggd: 1984 Varv: Chantiers de Nord, Frankrike
DW: 51 648 BR: 58 358
Mått: 292 x 32,4 x 11,6 Knop: 17,5

1984: Levererad till Compagnie Général Maritime, Franrike. M/S ATLANTIC CARTIER
1987: Förlängd med 42,5 meter, Alla data samt foto efter förlängningen
1995: Sĺld till Atlantic Container Line, Bahamas
2003: Inflaggad till Sverige
2017: Upphuggen i Alang

M/S ATLANTIC CARTIER
Postcard Photograph by Philip B. Parker