Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BANCK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S ARLA

S/S ARLA

Reg: 3401 Byggd: 1882 Varv: Blair, England
DW: 3 000 BR: 2 334 Mått: 85,6x12,1x6,7
Maskin: 2-cyl compoundång ihk: 1088
1882: Levererad till Furness&Co, England. S/S BOSTON CITY
1898: Såld till AS Norman, Norge. S/S NORMAN
1899: Såld till Otto Banck, Helsinborg. S/S ARLA
1915: Såld till Br Olsen, Norge men pga exportförbudet återtas köpet
1915: Såld till W A Stranne, Göteborg
1917-02: På resa Newcastle-Aalborg sprang fartyget läck och gick till botten. Besättningen räddad
1917: Bärgad och iståndsatt
1918: Såld till Rederi AB Svenska Lloyd. S/S ACACIA
1918: Såld till Ångfartygs AB Thule (Sv Lloyd)
1919: Såld åter till Svenska Lloyd när Thule avvecklades
1920: Såld till August Leffler & Son, Göteborg
1920: Såld till E Stensrud, Norge
1920: Såld till Chr Hjelm-Bang, Danmark
1923: Såld på auktion till Rederi AB Cargo (Bror Carlström), Helsingborg. S/S FREJ
1933: Då rederiet gör KK säljs fartyget på auktion till A Börjeson, Helsinborg
1933: Såld till Rederi AB Suecia, Stockholm
1934: Upphuggen i La Spezia, Italien