Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BANCK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MARIMA

S/S MARIMA

Reg: 4693 Byggd: 1881 Varv: Whithy & Co, England
DW: 2 430 BR: 1 672 Mått: 78,1x10,5x5,4
Maskin: 2-cyl compoundång ihk: 800
1881: Levererad till Steel, Young & Co, England. S/S MARIMA
1900: Såld till Marima SS Co, England
1907: Såld till Johan Ingmansson, Karlshamn
1918: Överförd till Axel Ingmansson, Stockholm
1918: Såld till Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborg. S/S LOBELIA
1919-03: Fartyget försvinner på resa Göteborg-Sunderland, troligen gått på en mina. 20 personer omkommer