BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKABILLNER REDERI AB

      1928-1945                    1945-1990


Billners Rederi AB grundades av Albert Billner, född 1892 i Göteborg. Han kom 1919 att starta Billners Kolimport AB för att möte den stegrande efterfrågan på bränsle.
Den första ångaren införskaffades begagnad 1928, denna ångare hade namnet S/S SYLVIA och det blev också det nystartade rederiets namn, Rederi AB Sylvia. Rederiet kom att utnyttja tiden efter börskraschen, då det var låga priser på andrahandstonage, till att införskaffa hela åtta ångfartyg fram till andra världskriget start.
Eftersom rederiet redan hade fått namnet "Billners" i folkmun, ändrades rederiet namnnet 1945 till Billners Rederi AB. I samband med detta ändras också skorstensmärket, från svart skorsten med märket KB, till en skorsten med en flagga med enbart ett B i
Efter kriget påbörjade rederiet utförsäljningen av de äldre lastfartygen för att inrikta verksamheten till tankfartyg. Det första nybygget beställdesa 1954, ett tankfartyg från Kockums i Malmö. Detta fartyg blev det första i en serie om fyra fartyg.
Nästa skifte i rederiets verksamhet kom under sjuttiotalet då man lämnade tanksjöfarten och inriktade sig i stället på bulk-sjöfart. Man kom dels att äga egna bulkfartyg, men man gick också in som partsredare i Broströms bulkfartyg, där man gick in med varierande andelar.

Albert Billner född 1892 avliden 1958 och efterträds då av sonen Kjell
Kjell Billner född 1919 avliden 1971 och efterträds av von Bahr
Mac von Bahr född 1916 avliden 1985, anställd 1945
Rolf Billner född 1917 avliden 1995BOKSTAVSORDNING
S/S ROLF 1920
S/S VISTULA 1919
S/S CARBONIA 1916
M/T ROLF BILLNER 1940
M/T HELFRID BILLNER 1956
M/T MARY BILLNER 1958
M/T GUNILLA BILLNER 1962