BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAKällor
                 


RÖDA BOLAGET
GÖTEBORGS BOGSER OCH BÄRGNINGS AB
BERGNINGS OCH DYKERI AB NEPTUN
MALMÖ BOGSER AB


Göteborgs Bogsering AB grundades 1872 och redan samma år beställdes tre nybyggda ångbogserare från Motala Verkstad. Fartygens namn, Ivar, Erik och Oscar skrevs med vit text på ett rött band runt båtarnas skorsten.
Till en början ägnade sig bolaget åt hamnbogsering, huvudsakligen pråmdragning, i Göteborgs hamn. Bolaget kom redan tidigt att kallas ”Röda Bolaget”, syftande på skorstenarnas röda band. Under bolagets pionjär år kom man att köpa upp mindre konkurrenter inom Göteborgs bogserrörelser tills man 1891 även köpte upp en av sina största konkurrenter Göteborgs Gamla Bogserings AB, även kallat Vita Bolaget.
1918 köps Göteborgs Bogserings AB upp av Tirfing och blir därmed en del av Broströmkoncernen. Under Broströms regi utvecklas Röda Bolaget från hamnbogsering till även bärgningsverksamhet accentuerat av beställningen av Fritiof, vid beställningen världens starkaste bärgningsfartyg. I samband med detta ändras bolagets namn till Göteborgs Bogser och Bärgnings AB.
Broströms strategi att bygga upp ett stort bogser och bärgningsbolag fortskrider genom uppköp av Malmö Bogser 1938 och Bergnings och Dykeri AB Neptun 1942.
Neptun bolaget bildades 1870 och var alltså två år äldre än Röda Bolaget. Med sin bas i Stockholm hade detta bolag utvecklats till det domninerande bogser och bärgnings rederiet på östkusten. Namnet Neprtun och dess skorstensmärke lever vidare även efter uppköpet. Under mitten av 1970talet omorganiseras verksamheten så att namnet Röda Bolaget används i alla hamnar där tidigare bolagets dotterbolag verkat under egna rederinamn. Namnet Neptun används för bolagets internationella verksamhet.
I samband med Broströms omkonstruktion 1984 köper Broströms huvudägare Asken och Investor ut Röda Bolaget . Med 50 % vardera bildas AB Neptun Röda Bolaget. I samband med detta genomfördes ett samgående med Johnsonägda C L Hanssons Bogserings AB i Göteborg. Detta bolag hade i början av 80talet tagit över Bohus Tug AB från Uddevalla. Det nya bolaget fick namnet Scan Tugs och nu ändrades bogserbåtarnas färgsättning. Fartygens namn målades nu i gult på blå botten på fartygens skorstenar, borta var det välkända ”Röda Bolaget”. Efter ytterligare några år ändras skorstensmärket så att Scan Tugs logga, en stiliserad bogserkrok, sätts i skorstenen.
Denna ägarkonstellation blev dock inte gammal. Redan i slutet av 1985 drog sig Johnsons ur verksamheten och AB Neptun/Röda Bolaget blev nu ensamma ägare till Scan Tugs. Med detta kom så småningom också de välkända skorstenarna åter.
Förutsättningarna för bogserbåtsverksamhet hade på kort tid förändrats. Den internationella sjöfartskrisen hade slagit hårt mot Sverige. I princip alla de stora varven var borta och därmed alla de uppdrag som dessa gett till Röda Bolaget. Dessutom hade fartygen genomgått en modernisering som bland annat innebar att allt fler fartyg klarade av att angöra hamnarna utan assistans av bogserbåtar.
Redan 1987 var det dags för en ny fusion denna gång med norska intressenter bland andra Bukser och Berjning AS. I samband med detta försvann namnet Scan Tugs och det blev åter Röda Bolaget.
1999 säljer de norska huvudägarna Röda Bolaget till det danska bogser och bärgningsrederiet Svitzers, som ingår i A P Möllerkoncernen. Huvudkontoret för Röda Bolaget blir dock kvar i Göteborg. 2002 försvinner Röda Bolagets klassiska rödabands skorsten och ersätts med Svitzers blå "Georgs" kors på vit botten.

Tyvärr har jag inte fullständiga uppgifter om alla bogserfartyg. Jag tar gärna emot kompletterande information.
Flertalet bilder från Röda Bolaget är offsettbilder som bolaget delade ut i reklamsyfte, alltså inte vykort.
FLER BOGSERBÅTSBILDER
RÖDA BOLAGET
MALMÖ BOGSER AB


M/B ADOLF 1919
M/B AXEL 1917
M/B BIRGER 1919
S/B BJÖRNEN 1953
M/B EINAR 1948
M/B FILIP 1930
S/B FLINTRÄNNAN 1899
M/B FRITIOF 1920
FÄRDIG 1942
M/B HERBERT 1944
M/B HILDING 1931
M/B KARL 1940
M/B KARL 1964
M/B PER 1956
M/B SUNDET 1960
BERGNINGS OCH DYKERI AB NEPTUN

M/B ACHILLES 1962
M/B AJAX 1960
S/B ATLAS 1946
M/B ATLAS 1968
M/B CASTOR 1904
S/B FREJ 1918
S/B HELIOS 1896
HERA 1969
S/B HERAKLES 1897
M/B HERAKLES 1908
M/B HERAKLES 1965
M/B HERMES 1940
M/B MERCUR 1964
M/B NEPTUN 1957
M/B NEPTUN 1970
M/B NEPTUN SUECIA 1978
M/B PLUTO 1916
M/B POLLUX 1964
M/B POSEIDON 1930
M/B POSEIDON 1970
M/B THETIS 1956
M/B THETIS 1960
M/B TRITON 1957
ÖVRIGA BOGSER FARTYG

M/B AXEL ENESTRÖM 1958
M/B CAMP 1981
S/B FRAMÅT 1872
M/B FROG CYMBA 1957
M/B GÖTE 1971
S/B HERA 1913
M/B HERKULES 1939
S/B ISBJÖRN 1894
S/B ISBJÖRN II 1910
M/B KÄMPE 1977
S/B MERCUR 1903
S/B NYTTIG 1868
S/B OAXEN 1922
S/B RAN 1907
S/B SANDHAMN 1871
S/B SJÖBJÖRN 1950
S/B STARKOTTER 1857
M/B STORVIK 1962
S/B VIKING 1914