Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

M/S AMERIKALAND

M/S AMERIKALAND

Reg: 7215 Byggd: 1925 Varv: Deutsche Werft, Hamburg, Tyskland
DW: 20 600 BR: 15 357 Mått: 174,1 x 22,0 x 13,4
Knop: 11,4
Krigsförlist 2 Februari 1942 på resa Sparrows Point,USA - Cruz Grande Chile, den rutt fartyget var kontraktterat för under 20 år. Besättningen gick i livbåtarna, men fem man omkomm innan livbåtarna kunde undsättas