Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

M/S ATLAND

S/S ATLAND

Reg: 2257 Byggd: 1883 Varv: Sunderland SB, GB
DW: 2 300 BR: 1 560 Mått: 78,5 x 11,0 x 5,7
Byggd för C TULLY, England. S/S MARQUIS SCICLUMA.
Såld 1886 till G W ALLEN, England
Såld 1894 till RED AB TIRFING, Göteborg. S/S ATLAND.
Såld 1909 till DS TORQUAY, Norge. S/S TORQUAY
Sjönk 1914 efter kollision med trålaren Carrington på resa Tyne-Bordeaux. Besättningen räddadM/S ATLAND

M/S ATLAND