Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

M/S ATLAND

S/S ATLAND

Reg: 5137 Byggd: 1910 Varv: Sunderland, GB
DW: 8 000 BR: 5 348
Mått: 118,5 x 16,0 x 7,3 Knop: 13
Kolliderade och sjönk 1943 i Nordsjön under resa Freetown-London i konvoj. 19 besättningsmän omkomm

M/S ATLAND