Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
TIMEX

M/S BROMALM

M/S BROMALM

Reg: 8751 Byggd: 1946 Varv: KMV
DW: 10 925 BR: 7 784 Mått: 132,2 x 17,8 x 7,7
Knop: 13
1946: Levererad till Svenska Orient Linien M/S HOLMIALAND
1961: Såld till RED AB TIMEX (BROSTRÖMS), Göteborg. M/S BROMALM
1965: Såld till CASTELTOWN CIA NAV, Panama. M/S ARISTAIOS
1973: Förlist