Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S BROMALM

M/S BROMALM


TIMEX
Reg:8751 Byggd:1946 Varv:KMV
DW:10.925 BR:7.784 Mått:132,2 x 17,8 x 7,7
Knop:13
Byggd för Svenska Orient Linien M/S HOLMIALAND
Såld till RED AB TIMEX (BROSTRÖMS), Göteborg. M/S BROMALM.
Såld 1965 till CASTELTOWN CIA NAV, Panama. M/S ARISTAIOS.
Förlist 1973.