Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

S/S GÖTALAND

S/S GÖTALAND

Reg: 4219 Byggd: 1899 Varv: Irvines SB, GB
DW: 6 030 BR: 3 698 Mått: 102,9 x 14,6 x 7,6
Byggd för ROBERT IRVINE & CO, England. S/S ROBERT IRVINE
Såld 1903 till REDERI AB TIRFING, Göteborg. S/S GÖTALAND
Upphuggen 1933 i Italien

S/S GÖTALAND