Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

S/S MALMLAND

S/S MALMLAND

Reg: 4300 Byggd: 1904 Varv: W Doxford & sons, GB
DW: 6 450 BR: 3 779 Mått: 102,46x 15,3
1915: Fartyget lämnade Narvik den 6 juli, dagen efter prejades fartyget av ett brittiskt patrullfartyg och togs senare i pris. Under brittisk besättning tas fartyget mot Kirkwall, men blir under denna resa sänkt av en tysk ubåt


S/S MALMLAND