Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år

TIRFING

S/S MIMER

S/S MIMER

Reg: 744 Byggd: 1883 Varv: GV
DW: 700 BR: 442 Mått: 45,8x7,5x4,7
Maskin: 2-cyl compoundång ihk: 180
1883: Levererad till Ångfartygs AB Arctic, Göteborg. S/S MIMER
1895: Rederiet säljs till Th Ahrenberg, Göteborg
1899: Såld till Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg
1907: Såld till Ångfartygs AB Baltic, Göteborg
1915: Såld till Österman & Co, Stockholm
1917: Såld till Rederi AB Vulkan, Stockholm
1918: Såld till Rederi AB Mimer, Uddevalla
1921: Såld till Bengt Rhodin, Göteborg. S/S BENGT
1922: Såld till Rederi AB Majorna, Göteborg
1935: Upphuggen i Norge