Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
CEMENTA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SUNNANVIK

M/S SUNNANVIK

Reg:12398 Byggd:1978 Varv:BRD
DW:9.060 BR:6.434
Mått:124,0 x 18,0 x 7,7 Knop:14SUNNANVIKÅter alfa
Åter År
BRYGGAN
CEMENTA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år