Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
FERM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S LARGO

S/S FALSTER

Reg: 3999 Byggd: 1901 Varv: Helsingborgs Varv
DW: 850 BR: 582
Mått: 50x8,5x3,4

1901: Byggd för varvets egen räkning. S/S TVÅAN
1902: Såld till Ångbåts AB Ferm (Broströms), Kristinehamn. S/S FALSTER
1922: Såld till Ostasiatiska Komapniet (Broströms), Göteborg. S/S LARGO
1939: Såld till A Utow, estland. S/S EGON.
1940: Beslagtogs av tyskarna då fartyget låg i Köpenhamn. Tilldelades rederiet Johs. Fritzen & Co. S/S JÜRGEN FRITZEN
1945: Beslagtogs av de allierade i Flensburg
1945: Återlämnade till Fritzens rederi,
1952: Upphuggen i Tyskland

S/S LARGO