Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GORTHON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
CARL GORTHON

M/S CARL GORTHON

Reg: 11220 Byggd: 1971 Varv: Rauma, Finland
DW: 7 150 BR: 4 937 Knop: 15
Mått: 103,2x16,8x5,9 Maskin: 4 SA 10Cy BHP: 6050
1971: Levererad till Red AB Gylfe (Gorthon), Helsingborg
1974: Förlängd till 114,3 meter, Nya data, DW: 7 869 BR: 5 589
1974: Överförd till Gorthons Rederi AB, Helsinborg
1977: Fartyget drabbades av ett allvarligt maskinhaveri utanför USAs ostkust. Bogesrad till Helsingörs Varv där ny motor installerades
1980: Såld till Steamship Co Ltd, Newcastel on Tyne. M/S FEDERAL PIONEER (Ca)
1980: Såld till Burnett SS Co Ltd, Kanada
1982: Såld till Carlton SS Co Ltd, Kanada
1985: Såld till Les Armateurs du St. Laurent Inc, Kanada
1986: Såld till Transports Descagnes Inc, Kanada. M/S CECILIA DESCAGNÉS
2007: Såld till Joy Maritime Co Ltd, Panama. M/S MASTER JOY
2008: Överförd till Sierra Leone
2011: Upphuggen i Aliaga, Turkiet