BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAREDERI AB GÖTA KANAL


S/S ASTREA
S/S CERES
M/S GÖTALAND 1892
S/S MOTALASTRÖM 1855
S/S PALLAS
S/S PRIMUS
S/S VENUS 1873
S/S WILHELM THAMKällorFarleden Göta Kanal invigdes 1832 som en transportled som förbinder Stockholm och Göteborg, samt de orter som ligger här emellan. Farleden är 190 kilometer lång, varav 87 kilometer grävd kanal. Göta Kanal byggdes bland annat för att slippa betala Öresundstull till Danmark när varor fraktades mellan Sveriges kuster, men kanalen fick även stor betydelse för Sveriges tidiga industriella utveckling. När Västra stambanan invigdes 1862 och Södra stambanan två år senare förlorade kanaltrafiken sin starka ställning för inrikes frakt av last och passagerare.
Göta Kanal hade dock betydelse för frakttrafiken mellan orter belägna vid Vänern, Vättern samt samhällen utmed angränsande sjösystem fram till tiden kring andra världskriget. Efter detta blev konkurrensen från järnvägen samt den alltmer expanderande vägtrafiken för svår för frakttrafik på kanalen.
Trafiken på Göta kanal har i stället levt kvar som turistverksamhet under sommarhalvåret, dock med flera av de äldre fartygen kvar i drift.
Rederiverksamhet på Göta Kanal i reguljär trafik kom igång 1884 då ett antal rederier startade verksamhet. 1844 samordnade flera av dessa rederier sin verksamhet i ”Förenade Bolaget för Ångpaketfarten emellan Stockholm och Götheborg”, detta bolag kom senare att byta namn till Ångbåts Bolaget Stockholm-Göteborg.
I samband med konkurrensens från järnvägen beslöt detta bolag att avveckla all verksamhet. I samband med detta tog en av rederiets befälhavare, Erik Bernhard Thorsell, initiativ till ett nytt bolag som startade sin verksamhet 1869 under namnet Motala Ströms Ångfartygsbolag, 1889 ändrade rederiet namn till Ångfartygs AB Göta Kanal och det är detta rederi som överlevt fram till dagens rederiverksamhet. Rederiet fortsatte att expandera och 1914 övertog man det konkurrerande rederiet Ångbåts AB Jönköping-Stockholm.
1918 såldes aktiemajoriteten till ett konsortium med Ångfartygs AB Tirfing (Broström) och Stockholms Rederi AB Svea som dominerande ägare. Tanken var att Broströms nystartade Amerikalinje samt Sveas kustlinjeverksamhet skulle ha fördel av Göta Kanalbolagets verksamhet. Med detta övertagande ändrades också rederiets hemort till Göteborg, dessutom fick fartygen nu det skorstensmärke som pryder fartygen än idag. Broströms kom dock att lämna sin del av verksamheten och Svea lämnade sitt ägarinflytande 1948. Efter ett antal besvärliga år försattes rederiet i konkurrs 1957. Skeppsredare Helge Källsson från Lidköping köpte upp konkursboet och övertog verksamheten, nu med säte i Lidköping och namnet Rederi AB Göta Kanal. Källssons dotter Britmari Brax övertog verksamheten 1986 och från 2001 ingår rederiet i Strömma-gruppen.