Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BODEN

S/S BODEN

Reg:5595 Byggd:1914 Varv:J L Thompson, GB
DW:7.450 BR:4.251
Mått:117,4 x 16,4 x 7,2

Utflaggad 1921 till AUG. BOLTEN, Tyskland.
Inflaggad 1922 åter till GRÄNGES.
Ankom Narvik 9/4 1940 för att lasta malm. Övergavs 15/4 av besättningen och sjönk senare pga de skador hon fick under striderna.
Bärgades 1952/3 för att skrotas i Stavanger.