Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VASSIJAURE

M/T FFM-VASSIJAURE

Reg:9530 Byggd:1954 Varv:GVC
DW:24.690 BR:15.504
Mått:181,5 x 22,8 x 13,5 Knop:15

Ombyggd 1969 vid GVC till fosforsyratanker från malmtankfartyg. Tidigare data BR:16.172 DW:21.700.
Omdöpt vid nyleveransen till M/T FFM-VASSIJAURE.
Upphuggen 1977 i Kaoshiung.VASSIJAURE

M/S VASSIJAURE

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år