Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
GRÄNGESBERG

S/S GRÄNGESBERG

Reg:6480 Byggd:1921 Varv:Lobitsche Scheepsb, Holland
DW:7.383 BR:4.575
Mått:117,3 x 15,2 x 7,6

Inköpt till GRÄNGESBERG under byggtiden.
På resa Newcastle-Le Havre 1940 tvingades fartyget in till Nantes av Tyska sjöstridskrafter. Fartyget prisdömdes.
Redad av REED EUGEN FRIEDRICH, Hamburg. S/S ARGONAUT.
Sjönk 1942 efter att ha kolliderat med norska M/T BANCO och senare med tyska S/S CEUTA. Fartygen ingick i konvoj från Kirkenes. S/S ARGONAUT sjönk till följd av skadorna på ett djup av 100 meter.