Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MATARENGI

M/S MATARENGI

Reg:10093 Byggd:1960 Varv:GVC
DW:34.250 BR:24.245
Mått:199,7 x 27,6 x 15,4 Knop:15

Förstärkt 1961 nytt DW; 37.530
Ombyggd 1967 till rent tankfartyg.
Ombyggd 1971 i Polen till kemikalietankfartyg. Omdöpt vid återleveransen till M/T FFM-MATARENGI.
Såld 1978 till ENERGY CHEMICAL MARINE INC, Liberia.
Upphuggen 1984 i Kaoshiung.


MATARENGI
FFM-MATARENGI
Varvsvykort