Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VASSIJAURE

M/S VASSIJAURE

Reg:9530 Byggd:1954 Varv:GV
DW:21.700 BR:16.172
Mått:181,5 x 22,8 x 13,5 Knop:15

Ombyggd 1969 vid GVC till fosforsyratanker. Nya data BR: 15.504 DW: 24.690.
Omdöpt vid nyleveransen till M/T FFM-VASSIJAURE.
Upphuggen 1977 i Kaoshiung.VASSIJAURE

M/T FFM-VASSIJAURE

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år