Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
HALLAND
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S ÖRNEN

S/S ÖRNEN

Reg: 3135 Byggd: 1897 Varv: Lübeck, Tyskland
BR: 538 Mått: 52,3 x 8,0 x 3,6
Maskin: 2st 2-cyl compoundång ihk: 720 Knop: 10

1897: Leveread till MALMÖ NYA ÅNGBÅTS AB, Malmö. S/S MALMÖ
1920: Sjönk utanför Göteborg
Bärgad och åter iståndsatt, omdöpt vid nyleverans till S/S ÖRNEN
1921: Såld till HALLANDS ÅNGBÅTS AB, Halmstad
1937: UpphuggenS/S ÖRNEN

S/S MALMÖ

S/S MALMÖ
S/S MALMÖ
MALMÖ NYA ÅNGBÅTS AB