Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SFL
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S AURORA

M/S AURORA

Reg: 14473 Byggd: 1992 Varv: Langstens, Norge
DW: 3 275 BR: 10 918 Mått: 110,2 x 28,2 x 5,0
Knop: 13,5 Pass: 1 250 Bilar: 240
Tågspår: 260 meter

Leden Helsingborg-Helsingör
2018: Linjen marknadsförs under namnet ForSea
2020: Ombyggd till eldrift

M/S AURORA

M/S AURORA

M/S AURORA

M/S AURORA

M/S AURORA