BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAREDERI AB JAN


Rederiet ingick tillsammans med Red AB Dalen och Rederi AB Fraternitas i AB AUGUST LEFFLER & SON, en rederirörelse som ägdes av Otto Kihlström.
Dalen och Fraternitas såldes 1954 till den norske redaren Jörgen Lorentzen.
1965 köper Broströms upp Otto Kihlströms rederirörelse och rederinamn och fartyg inlemmas i Broströmkoncernens verksamhet. Snart slukas även rederinamnet och försvinner upp i Broströmnamnet.
Tyvärr har jag inte hittat särskilt mycket uppgifter om Otto Kihlströms rederiverksamhet. Om det är någon som sitter inne med mer information om detta rederi så sänd mig gärna ett mail.BOKSTAVSORDNING
M/T BEL MARE 1953
M/T ERATO 1958
M/S FELIS 1962
M/T JAGA 1953