Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ARGENTINA

M/S ARGENTINA

Reg: 7992 Byggd: 1935 Varv: GV
DW: 7 060 BR: 5 277
Mått: 134,1 x 17,0 x 11,5 Knop: 15 Pass: 12
Minsprängd 1942 i Nordsjön varvid 4 besättningsmän omkom

NORDSTJERNAN
Texten på kortets framsida anger att det är M/S NORDSTJERNAN "and sister ships"
I verkligheten är det dock M/S ARGENTINA. Det verkar som om man inte har haft särskilt god ordning på rederiets fartyg vid den här tidpunkten.
Se te.x. M/S CHILE som i verkligheten är, just det, M/S NORDSTJERNAN
Kortet är taget i en lite annan vinkel än kortet ovan