Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
AXEL JOHNSON

M/S AXEL JOHNSON

Reg: 7225 Byggd: 1925 Varv: GV
DW: 7 210 BR: 4 896
Mått: 124,7 x 16,0 x 11,3 Knop: 12 Pass: 50
Fartyget fick 1957 nytt maskineri av typ Pielstick, eftersom rederiets "Rio"-serie skulle komma att utrustas med detta maskineri. Samtidigt fick M/S AXEL JOHNSON inredning för ett tjugotal maskinelever samt skollokaler
Upphuggen 1962 av PERSÖNER, YstadAXEL JOHNSON

AXEL JOHNSON

AXEL JOHNSON

AXEL JOHNSON

AXEL JOHNSON