Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BRASIL

M/S BRASIL

Reg:8014 Byggd:1935 Varv:GV
DW:7.060 BR:5.294
Mått:134,1 x 17,1 x 11,6 Knop:15 Pass:12
Sattes i början av kriget i T/C för HARRISON LINE.
Från 1941 i lejdtrfik.
Förlist 1941 efter minsprängning utanför Stavanger. Besättningen räddad.BRASIL