Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BUENOS AIRES

M/S BUENOS AIRES

Reg:6212 Byggd:1920 Varv:GV
DW:9.340 BR:5.614
Mått:134,1 x 17,1 x 11,6 Knop:12 Pass:23
Fartyget hamnde utanför Skagerackspärren och överlämnades till brittiska krigsministeriet 1940.
DONALDSON LINE övertog driftansvaret.
Minsprängdes nyårsafton 1940 på resa Liverpool-USA.
Fartyget kondemnerades och överlämnades till brittiska myndigheter som lät plocka ur maskineriet. Fartyget användes som stationärt förrådsfartyg.
Upphuggen 1950 i Antwerpen.BUENOS AIRES
Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år