Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
THAI

S/S THAI

Reg:5402 Byggd:1913 Varv:KMV
DW:2.232 BR:1.320
Mått:72,4 x 11,5 x 5,0 Knop:9,5
Byggd för RED AB NORDSTJERNAN, Stockholm. S/S THAI.
Strandade 1917 i Björköfjärden på resa Stockholm-Hernösand.
Övergavs som vrak.
Bärgades 1919 och förd till varv för reparation.
Såld 1921 till RED AB WALHALL (C W WINCK), Helsingborg. S/S OSWIN.
Såld 1951 till RED AB HASTING, Helsingborg. S/S HARDING.
Grundstöte 1954 i Ålands hav. Besättningen övergav fatyget som lämnades åt sitt öde.

THAI