Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
AINA

S/S AMPHITRITE

Reg: 5470 Byggd: 1889 Varv: T Turnbull&Son
DW: 2 600 BR: 1 742
Mått: 78,5x11,4x5,1 Maskin: 3-cyl trippelång Ihk: 800
1889: Levererad till Turnbull, Scott & Son, England. S/S EASTGATE
1911: Överförd till Turnbull Scott Shipping Co Ltd, England
1913: Såld till Rederi AB Amphitrite (P Pålsson), Helsingborg. S/S AMPHITRITE
1918: Såld till Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborg
1918: Överförd på dotterbolaget Ångfartygs AB Svithiod, Göteborg. S/S MORIA
1919: Åter överförd på Svenska Lloyd, Göteborg
1927: Såld till Rederi AB Väsby, Lerberget. Köpet annuleras
1928: Såld till Jura Shipping Co Ltd, Lettland. S/S AUSMA
1940: Överförd till Riga i samband med den Sovjetiska ockupationen
1941: Minsprängd i en tysk minspärr i Östersjön


AINA