Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
AMITY

S/S AMITY

Reg: 4872 Byggd: 1881 Varv: W Pickersgill, England
DW: 1 160 BR: 930 Mått: 66 x 9,5 x 3,8
Maskin: 2-cyl compound ind hk: 347
1881: Levererad till Corrwg S.S Co, Cardiff. S/S CORRWG
1908: Såld till Rederi AB Amity, Helsingborg. S/S AMITY
1931: Fartyget strandar utanför Gravelines, på resa Kotka-Gravelines. Fartyget bryts itu och höggs upp på platsen