Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

REDERI AB ESTRID

ASTRID

S/S ASTRID

Reg: 6893 Byggd: 1905 Varv: Nylands MV, Norge
DW: 1 930 BR: 1 311 Mått: LPP 72,3x9,5x4,9
Maskin: Trippelång Hk: 550 Knop: 9
1905: Levererad till Fearnley & Eger, Norge. S/S GALICIA
1922: Såld till Red AB Estrid, Norrköping. S/S ASTRID
1932-06: Såld på exuktiv auktion till Östergötlands Enskilda Bank, Linköping
1932-10: Såld till Red AB Astrid, Göteborg.
1935: Rederiets hemort ändra till Vestervik. S/S LENNART
1939-05: Såld till Red AB Ragne
1939-08: Såld till Red AB Tobis, Trelleborg. S/S BRITTA CHRISTENSEN
1950: Såld efter konkurs till Red AB Nordic, Stockholm. S/S SWEDIC
1954: Såld till Red AB Allan, Landskrona. S/S ALLAN
1959: Upphuggen av Persöner, Ystad