Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

WICANDERS REDERI AB

GERD

S/S GERD

Reg: 4807 Byggd: 1907 Varv: Rowan, Skottland
DW: 3 530 BR: 2 323 Mått: 84,5x12,9x6
Maskin: 3-cyl trippel ihk: 970
1907: Levererad till Wicanders Rederia AB, Stockholm
1913: Rederiet övertas av Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm
1935: På resa Antwerpen-Malmö kolliderar fartyget med finska barkskeppet Lingard. Då S/S GERD var lastad med järn gick fartyget omedelbart till botten. Hela besättnimgen om 21 personer omkom.