Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

ERIK THUN AB

LECKÖ

M/S LECKÖ

Reg: 8604 Byggd: 1943 Varv: Kalmar Varv
DW: 630 BR: 440 Mått: 48,8
1943: Levererad som tre-mast skonare till Rederi AB Arild, Arild. M/S MIRIAM
1947: Såld till Rederi AB Falken, Jonstorp
1949: Såld till Rederi AB Leckö (Thunbolaget), Lidköping. M/S LECKÖ
1952: Ombyggd till motorfartyg
1963: Såld till Rederi AB Rowi, Kalmar. M/S ZIBA
1963: Såld till B Ericson, Göteborg. M/S NORDÖN
1967: Såld till Rederi AB Pamela, Göteborg. M/S PAMELA
1968: Såld till Sune Lindborg, Bjärnum. M/S DALSJÖ
1971: Såld till Maj-Britt Karlsson, Kalmar. M/S DUNÖ
1982: Upphuggen i Göteborg