Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
MAJ

S/S MAJ

Reg: 4862 Byggd: 1888 Varv: Doxford, England
DW: BR: 1 879
Mått: LPP80,8x11,3
1888: Levererad till Jackson Bros, England. S/S CHAMIOS
1889: Såld till Pencalenick SS, England. S/S PENCALENICK
1907: Såld till Rederi AB Urania, Helsingborg. S/S URANIA
1914: Övertagen av Sveriges Ångfartygs Assuranc Förening
1914: Såld till C W Winck, Helsinborg
1914: Såld till Rederi AB Nordkap, Helsinborg
1919: Såld till Rederi AB Tertia. S/S MAJA
1921: Såld till Aug Bolten, Tyskland. S/S BOLIVAR
1925: Såld till Rederi AB Tertia, Göteborg. S/S MAJA
1926: Såld till Rederi AB Hilding, Göteborg. S/S MAJ
1933: Upphuggen på Lindholmen efter att ha strandat på Jylland