Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
MANHEM

S/S MANHEM

Reg: 789 Byggd: 1883 Varv: LMV
DW: BR: 422
Mått: LPP 43x7,4
1883: Levererad till Ångfartygs AB Manhem. Göteborg S/S MANHEM
1893: Såld till Ångfartygs AB Hero, Göteborg
1894: Såld till Ångfartygs AB Manhem, Göteborg
1923: Såld till Rederi AB Nornan, Göteborg. S/S VERDANDI
1929: Såld till Rederi AB Halland&Nornan, Göteborg
1933: Såld till H Johansson, Åland
1937: Såld till H Johansson arvingar
1939: Såld till Degerby Rederi AB, Åland
1952: Upphuggen av Hendrik Ido Ambacht