BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAAUG. LEFFLER & SON


Aktiebolaget August Leffler & Son grundades 1781 av skeppsmäklare Johan Håkan Leffler. Bolaget kom att arbete inom sjöfartsbranschen med bland annat skeppsmäkleri, skeppsklarering, linjeagentverksamhet, spedition samt självklart rederiverksamhet.
När Johan avlider 1813 efterträds han av sonen Anders Leffler som i sin tur överlämnar bolaget till sonen J A Leffler. Efter ett tag tas även den yngre brodern Aug. Leffler in i bolaget och namnet ändras då till J.A Aug. Leffler.
1884 övertas bolaget av Aug. Lefflers son Peter och hans måg Knut Dalman, varvid namnet ändrades till Aug. Leffler & Son. Senare kom bolaget att övertas av Dalmans son Gösta. När Peter gick i pension blev Dalman ensam ägare av bolaget, ytterligare senare kom Knuts son Gösta, att ta över bolaget.
Tidigt kom Aug. Leffler & Son till ett nära samarbete med Broströmkoncernen. Gösta lämnade 1948 över rollen som VD till Otto Kihlström, som också blev delägare i bolaget.
1963 efterträddes Kihlström av Paul Pålsson som ledde arbetet med att överföra bolaget till Broströmkoncernen. Kvarvarande fartyg tillfördes partrederier inom Broströms eller tillfördes något annat av Broströmkoncernens bolag.
1977 upplöstes Aug. Leffler & Son och bolaget kom att uppgå i Broströms Rederi AB. 1992 säljs resterna av Broströms till Thunbolaget som bygger upp en tankrederi med namnet Broströms. Denna rederirörelse säljs 2008 till Maersk Broker K/S, som återtar namnet Aug Leffler & Son, men nu under dansk flagg.
Aug. Leffler & Son drev framförallt rederierna Rederi AB Jan samt Rederi AB Dalen och Rederi AB Fraternitas. Dessutom drev Dalman ett stort antal mindre rederier, oftast med enbart ett fartyg. Dessa mindre rederiers ställning inom Aug. Leffler & Son är oklar för mig. Dalen & Fraternitas rederier säljs 1954 till den norske redaren Jörgen Lorentzen, men rederierna förblir under svensk flagg med sitt säte i Göteborg. 1986 säljs rederierna till Bell Stove koncernen. I samband med detta avvecklas den svenska rederirörelsen och de sista av Dalen & Fraternitas fartyg säljs.
Rederi AB Jan kommer att uppgå helt i Broströms för att vara avvecklat i slutet av 1960-talet

Ett särskilt tack till Helena Thulin för hjälp med att få fram fakta kring detta rederiAUG.LEFFLER & SONREDERI AB DALEN


REDERI AB FRATERNITAS

REDERI AB JAN

S/S AUGUST LEFFLER
S/S FREJA
S/S OTIS
S/S OTTO
S/S ACACIA
M/S TIGRIS
M/S COLUMBIALAND
M/S BROWIND
M/S BRORIVER
M/S FORESTLAND
M/S QUEENSLAND
M/S BELLA COOLA
S/S SONATA 1942
M/T BELLINA 1952
M/S SONATA 1957
M/S BELLINA 1957
M/S AMACITA 1957
M/T MAGNOLIA 1957
M/S BONITA 1960
M/S MIGOLINA 1962
M/S ROBERT KABELAC 1963
M/S STOVE VULKAN 1965
M/S EXPECTATION 1967
M/S STOVE FRIEND 1970
M/S STOVE TRANSPORT 1974
M/S STOVE OCEAN 1968
M/T JÖRGEN J LORENTZEN 1975
M/S STOVE TRADER 1976
M/T AVANCE 1952
M/T AVENIR 1953
M/T AVANTI 1957
M/S ALEPPO 1960
M/S AVENIR 1962
M/S ALEPPO 1966
M/S ALEPPO 1974
M/T BEL MARE 1953
M/T ERATO 1958
M/S FELIS 1962
M/T JAGA 1953