Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ALBANIA

S/S ALBANIA

Reg: 4212 Byggd: 1903 Varv: Schömer&Jensen, Tyskland
DW: 1 700 BR: 1 241 Mått: 72,5 x 10,7 x 4,7
Maskin: 3-cyl trippelång ihk: 770

1903: Levererad till Förnyade ångfartygs AB Svenska Lloyd, Göteborg. S/S ALBANIA
1916: Rederiet byter namn till Rederi AB Svenska Lloyd
1939: Under resa Newcastle-Göteborg går fartyget på en mina och sjunker. Två ur besättningen omkommer