Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BOTHNIA

M/S BOTHNIA

Reg:8486 Byggd:1941 Varv:EMV
DW:2.160 BR:1.219 Knop:13,5
Mått:89,8 x 12,7 x 4,9

Byggd för TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS AB, Trelleborg. M/S ÅHUS.
Upplagd i Göteborg pga kriget, satt i trafik september 1944.
T/C 1951 till SVENSKA LLOYD, Göteborg. S.N.
Såld 1960 till SVENSKA LLOYD, M/S BOTHNIA.
Såld 1963 till AB HELSINGFORS SS CO, Finland. M/S PARMA.
Såld 1965 till E LOUKEDES, Grekland. M/S NAFSIPOROS.
Förlist 1969 på resa Savona-Bombay. Fartyget sprang läck och sattes på land.
Besättningen räddad men fartyget blev totalt sönderbrutet.